Głazowisko Bachanowo

Rezerwat przyrody Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą – geologiczno-krajobrazowy rezerwat przyrody o powierzchni 0,98 ha, objęty ochroną częściową, położony na Suwalszczyźnie. Warto wybrać się tutaj będąc na Suwalszczyźnie.