adres: Burniszki 8, 16-407 Burniszki

telefony: 87 5688212; 507 658 223