Browse Category

Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny to wieś gminna, która powstała w pierwszej połowie XVI wieku. Jej rozwój związany jest z parafią utworzoną w 1544 roku na mocy przywileju Zygmunta Augusta. W skład parafii wchodziło niegdyś kilka majątków ziemskich, takich jak Reszki, Łabętnik, Solistówka, Kukowo i Pomiany, o których dziś pamiętają tylko ich nazwy.

Obecny kościół Podwyższenia Krzyża Świętego został zbudowany w 1883 roku na miejscu poprzednich kościołów w stylu nawiązującym do gotyku. Bargłów Kościelny to urocza, wiejska społeczność, przesiąknięta historią i tradycją, która jest popularnym celem dla turystów pragnących poznać bogate dziedzictwo kulturowe tego regionu.

1 Article