Browse Category

Sejny

Sejny to miasto i gmina położona w północno-wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie sejneńskim. Znajduje się na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, nad rzeką Marychą – lewym dopływem Czarnej Hańczy.

Historia osadnictwa w rejonie Sejn sięga początków XVI wieku, kiedy to król Zygmunt I Stary nadał pół mili kwadratowej nad rzeką Sejną (obecnie Marycha) dla hetmana wojsk królewskich kniazia Iwana Michałowicza Wiszniowieckiego. Hetman ten zbudował tu dwór Sejny, później nazywany Wysokimi Sejnami lub Wysokim Dworem. W 1593 roku właścicielem ziem sejneńskich został Jerzy Grodziński, leśniczy przełomski, który w latach 1593-1602 założył miasto Sejny.

W Sejnach znajduje się murowany kościół klasztorny zbudowany w latach 1610-1619, konsekrowany w 1632 roku pod wezwaniem NMP, Św. Jerzego i Św. Jacka. Rozpoczęto też wówczas budowę klasztoru, którą ukończono w XVII wieku. W czasie potopu szwedzkiego miasto zostało spalone i zniszczone, jednak w drugiej połowie XVII wieku dominikanie sejneńscy starali się odbudować i ożywić ośrodek miejski.

Kolejny okres znacznego rozwoju Sejny przeżyły w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, za sprawą starań dominikanów, ówczesnych właścicieli miasta. W 1787 roku uzyskali oni nowy przywilej dla miasta, osiedlając w nim rzemieślników i handlarzy.

2 Articles