Browse Category

Suwałki

Suwałki to miasto położone w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, nad rzeką Czarną Hańczą. Jest to drugi co do wielkości ośrodek województwa oraz siedziba władz powiatu suwalskiego. W przeszłości miasto duchowne, w końcu XVIII wieku położone w powiecie grodzieńskim województwa trockiego.

Suwałki są również największym miastem na terenie historycznej Suwalszczyzny i największym miastem na ziemiach, które wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1569-1795. W latach 1975-1998 było siedzibą władz województwa suwalskiego. Jest również centrum kulturalnym polskiej Suwalszczyzny.

Według danych GUS z końca 2021 roku, Suwałki zamieszkiwało 68 839 osób, co czyniło miasto drugim co do liczby ludności w województwie podlaskim i 54. najludniejszym miastem w Polsce.

1 Article