Browse Category

Wodziłki

Wodziki to nazwa wsi staroobrzędowców, która powstała w 1788 roku na Suwalszczyźnie. Została założona przez staroobrzędowców, grupę religijną, która uciekła przed prześladowaniami w Rosji z powodu sprzeciwu wobec reform wprowadzonych przez patriarchę Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Nikona. Staroobrzędowcy znaleźli schronienie w Wodzikach i od tamtej pory żyją tam w pokoju i harmonii.

Wodziłki to niewielka wieś położona na Suwalszczyźnie, w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim. Wieś ta znajduje się w odległości około 20 km na południowy wschód od Suwałk.

Wodziłki to malownicza i spokojna wieś, otoczona przez piękne lasy, pola i łąki. Mieszkańcy Wodziłek utrzymują lokalne tradycje, zajmując się przede wszystkim rolnictwem i hodowlą zwierząt. W wiosce można znaleźć tradycyjne, drewniane domy oraz gospodarstwa, które tworzą malowniczy krajobraz.

1 Article