Browse Category

Wodziłki

Wodziki to nazwa wsi staroobrzędowców, która powstała w 1788 roku na Suwalszczyźnie. Została założona przez staroobrzędowców, grupę religijną, która uciekła przed prześladowaniami w Rosji z powodu sprzeciwu wobec reform wprowadzonych przez patriarchę Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Nikona. Staroobrzędowcy znaleźli schronienie w Wodzikach i od tamtej pory żyją tam w pokoju i harmonii.

Wioska stała się symbolem ich wytrwałości i odwagi w obliczu przeciwności losu. Vodziki są domem dla małej, ale żywej społeczności staroobrzędowców, którzy nadal praktykują swoje tradycyjne wierzenia i zwyczaje. Wioska jest żywym przykładem kultury staroobrzędowców, z jej unikalną architekturą, tradycyjnym jedzeniem i zwyczajami. Są świadectwem siły i odporności staroobrzędowców i pozostają miejscem pielgrzymek dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tej wyjątkowej grupie ludzi.

1 Article