Browse Category

Żytkiejmy

Żytkiejmy to duża wieś położona u podnóża Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Została założona przez litewskich osadników w 1550 roku, a w dokumencie z 1554 roku wymieniona jako Sittkeimen. Niemieccy protestanci osiedlili się na tym terenie około 1731 roku, a wieś do 1945 roku znajdowała się w granicach Prus Wschodnich.

Od XIX wieku było tu silne przygraniczne centrum handlu i usług rzemieślniczych. Podczas I wojny światowej w rejonie Żytomierza toczyły się zacięte walki niemiecko-rosyjskie, o czym świadczy liczba poległych pochowanych na cmentarzu przy granicy państwowej (41 grobów żołnierzy – 35 niemieckich, 5 rosyjskich oficerów i 1 zbiorowa mogiła żołnierzy rosyjskich).

1 Article